fredag, februari 09, 2007

"It's not the fart that kills - it's the smell"

När man är sjuk och ligger hemma och hostar och snuvar så kommer man på de mest konstiga filosofiska frågorna. Igår låg jag och Magnus i sängen och diskuterade ordningsföljden på fisar. Det finns ju många olika ord för ordet fis, men betyder de alla samma sak?. Är en fis och en prutt samma sak?! Ja, den filosofiska frågan är härmed besvarad.

Visst är det bra att jag funderar ut sånt här åt er så att ni inte behöver engagera er!


Flatulens i storleksordning - minst först

1 - Smygare

Namnet säger ju allt. Denna hörs i varje fall inte, men kan ju förstås innehålla en odör som kan få ögonen att tåras.

2 - Fjärt

En liten fjärt är som en liten fjärt helt enkelt. Svårt att förklara, den är liksom liten och söt.

3 - Fis

En fis är något större än en fjärt, nu har vi kommit en bit på väg.

4 - Prutt

En prutt är en prutt. Nu kan man inte dölja det längre. En prutt hörs och känns oftast...

5 - Rökare

En rökare kan man inte dölja på något sätt. En rökare är en riktigt stor prutt och därmed en rökare.

6 - Brakare

En brakare är toppen på stegen. En brakare är en sån typ av flatulens att om någon släpper en sådan så tror man att grannarna har tagit fram slagborrmaskinen!


Det var det! Nu behöver ni inte fundera längre på det här i alla fall.

Inga kommentarer:

Nika on Twitter