torsdag, januari 11, 2007

"It's anti-woman, it's gender-selective, it's "Oh, let's drink a beer and watch the game and hike our shorts up."

Kirurgkliniken ska ju ha en temadag där temat är genus. Ska bli ytterst intressant att se hur den dagen tas emot. Okej, det är många som tycker att det här ämnet är viktigt. Speciellt när det sker nya incidenter hela tiden där könet på den drabbade klart och tydligt har spelat roll. Mycket intressanta exempel fick vi höra på mötet idag. Professorn får ju veta hur de kvinnliga läkarstudenterna blir behandlade och det är klart att det är inte alltid en dans på rosor att vara kvinnlig läkarstudent i en så mansdominerad värld som kirurgin är.

Vi har bestämt upplägget på dagen: Introduktion och en fråga till gruppen vad de har för tankar själv kring ämnet. Sedan ska vi köra några exempel på händelser och sedan diskutera kring dessa och i samband med detta väva in lite teori. Vi känner att om man inte drar exempel från den egna verksamheten så kommer många hellre sitta och priortera remisser eller svara på en obefintlig sökning...

Sedan kommer vi att prata om gender bias, alltså om könsfördomar. Detta följs av fler exempel och diskussion.

Mycket intressant! Jag hoppas att dagen blir bra och att den verkligen kommer att följas upp, vilket är det som är meningen.

Inga kommentarer:

Nika on Twitter